Spørgsmål og kommentarer er altid velkomment. Kontakt: jacob@qunst.dk
"Walther og Rommen" - tryk 40 x 30 cm
i alt 75 nummerede og signerede eksemplarer

fra min etik-illustration til Bagsværd Rom
som kan købes i Bagsværd Vinhandel