Spørgsmål og kommentarer er altid velkomment. Kontakt: jacob@qunst.dk
"Walthers optur over Jylland" - tryk 40 x 30 cm
i alt 75 nummerede og signerede eksemplarer